Kennelen

hundegardKennelen og kennelbygningen er vi stolt av! Den har vi lagt ned mye arbeid og tanker i for å gi hundene et optimalt liv og oss sikkerhet for at hundene har det bra hos oss.